รับประกันคืนเงินเต็มจำนวน 100%
  • เมื่องานที่เราทำไม่เสร็จตามกำหนดสัญญา เราจะทำการคืนเงินให้ ลูกค้าเต็มจำนวน (ตามจำนวนที่โอนมามัดจำ ในขั้นต้น คือ 50% ของราคาเว็บไซต์)
  • เราจะตรวจสอบรายการสั่งซื้อของลูกค้าและคืนเงินไปยังบัญชีธนาคารของลูกค้าที่ได้แจ้งไว้ เพื่อรับเงินคืน(ชื่อบัญชีรับเงินคืนต้องตรงกับผู้สั่งซื้อเท่านั้น)
  • เริ่มกระบวนการคืนเงินที่ง่ายและรวดเร็วไปยังบัญชีของลูกค้า ภายใน 30 วัน