Package & Service
รายละเอียดราคาแพ็คเกจและบริการของเรา
Deluxe (custom site)
deluxe package create website by framework
เว็บไซต์ที่ออกแบบและดูแลโดยทีมงานมืออาชีพ

สะดวกรวดเร็ว เหมาะกับทุกงาน ตรงทุกความต้องการของคุณ


 • จำนวนหน้าเว็บเพจที่ต้องการให้จัดทำ จำนวน หน้า
 • บอกความต้องการ และ ออกแบบหน้าเว็บไซต์ของคุณใหม่ทั้งหมดโดยทีมงานมืออาชีพ
 • +เพิ่ม 3000 บาท คุณมี design มาเองต้องการแปลงให้เป็นเว็บไซต์ (จาก PSD เป็น HTML/ CSS)
 • จัดทำเว็บไซต์ด้วย PHP, HTML5, CSS3, JS หรือตามความเหมาะสม
 • เว็บไซต์รองรับการแสดงผลทุก Browser (web site cross platform browser)
 • เมนูเชื่อมโยงภายในเว็บไซต์ไปยังหน้าต่างๆ ของเว็บไซต์คุณ
 • จัดทำและปรับแต่งไอคอนและฟร์อน ภายในเว็บไซต์ด้วย font icon/web font
 • ทางนักพัฒนา มีการทำ SEO พื้นฐานให้กับเว็บไซต์ของคุณในส่วนของ coding
 • จัดทำลิงค์ไปยัง social network ของคุณ
 • จัดทำเว็บไซต์ด้วย framework ที่ได้รับความนิยม และเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้งาน
 • ใช้ภาพถูกลิขสิทธิในการตกเเต่งเว็บไซต์
 • โปรโมทให้เบื้องต้นผ่าน search engine ต่างๆ เช่น google,bing etc..
 • Search Engine Submission สำหรับ Google
 • ระยะเวลาดำเนินการสร้างเว็บไซต์ 30-60 วัน
ฟรี! support
 • ฟรี บริการแก้ไขงานการออกแบบของเรา 2 ครั้ง ก่อนทำเว็บไซต์(เฉพาะที่เราออกแบบให้)
 • ฟรี บริการแก้ไขปัญหาสำหรับคุณฟรี 3 ครั้ง*
 • ฟรี คำแนะนำเกี่ยวกับ การใช้งานระบบ 3 ครั้ง*
 • ฟรี บริการอัพเดทข้อมูลฟรี! 3 ครั้ง*
 • ฟรี บริการติดตั้งระบบให้สามารถใช้งานได้*
 • ฟรี การโปรโมทพื้นฐานให้กับ search engine

*ภายในระยะเวลา 1 ปี หลังจากส่งมอบ
*ระบบนี้ไม่ใช่ระบบ ที่เป็น CMS แต่เป็นระบบที่พัฒนาให้เหมาะกับเว็บไซต์ของลูกค้า
บริการ/อื่นๆ
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม
17000
1,7000
ราคารวม
.- บาท
ขอใบเสนอราคา